...

วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ มีเด็กและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๒๙๙ คน
วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖
มีเด็กและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๒๙๙ คน
กิจกรรมที่ดำเนินการประกอบด้วย
๑.เรียนรู้ประวัติศาสตร์ โบราณคดีภาคตะวันออก ผ่านใบงานชุดความรู้ “๕ สหายผจญภัย ท่องวัฒนธรรมภาคตะวันออก”
๒.พิพิธภัณฑ์หรรษามินิวอล์คแรลลี่
๓.ต่อจิ๊กซอว์ภาพโบราณวัตถุ
๔.วาดภาพ ระบายสี
พร้อมกันนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ได้นำของขวัญ ของรางวัลและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ในครั้งนี้ด้วย
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-๑๙
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี ขอขอบพระคุณ ผู้ใหญ่ใจดีที่ได้สนับสนุนของขวัญ ของรางวัล สำหรับเด็ก ๆ ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๖ และขอบคุณน้อง ๆ ผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ แล้วพบกันใหม่ปีหน้า

(จำนวนผู้เข้าชม 122 ครั้ง)