...

ศึกษาดูงานโครงการเนื่องในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี นำคณะครูสอนประวัติศาสตร์ศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  กิจกรรมในโครงกาารอบรมครูสอนประวัติศาสตร์ ปี ๒๕๕๘   ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    พร้อมทั้งศึกษาประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา  ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

(จำนวนผู้เข้าชม 353 ครั้ง)