...

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ เมืองรากุนด้า ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ ๓ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ของนายธนารัตน์ สอดทรัพย์ สถาปนิกปฏิบัติการ โครงการสำรวจความเสียหายและจัดทำแบบปรังปรุงอาคารพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ เมืองรากุนด้า ประเทศสวีเดน

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ เมืองรากุนด้า ประเทศสวีเดน

ระหว่างวันที่ ๓ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ของนายธนารัตน์ สอดทรัพย์ สถาปนิกปฏิบัติการ

๑.ชื่อโครงการ โครงการสำรวจความเสียหายและจัดทำแบบปรังปรุงอาคารพระบรมราชานุสรณ์                           พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ เมืองรากุนด้า ประเทศสวีเดน

๒.วัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความเสียหายและจัดทำแบบปรับปรุง รวมทั้งประมาณราคาก่อสร้าง                อาคารพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเทิดพระเกียรติครบรอบ ๑๒๐ ปี การเสด็จประพาสยุโรปและสวีเดนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๓.กำหนดเวลา  ระหว่างวันที่ ๓ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๔.สถานที่  อาคารพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว                                                                       ณ เมืองรากุนด้า ประเทศสวีเดน

๕.หน่วยงานผู้จัด กระทรวงการต่างประเทศ

๖.หน่วยงานสนับสนุน เทศบาลรากุนด้า

๗.กิจกรรม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เดินทางจากกรุงเทพมหานคร ไปยังกรุงสตอกโฮล์มประเทศสวีเดน เที่ยวเวลา ๐๑.๑๐ น.

        

วันที่ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ถึงสนามบินที่กรุงสตอกโฮล์ม ประมาณ ๗.๐๐ น. คุณพิชญา เมธานุเคราะห์ เลขานุการเอก สำนักงานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม มารอรับและไปส่งที่ Central Station เพื่อขึ้นรถไฟไปเมือง Sunsvall และเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวไปกับผู้ประสานงานอีกท่านไปยังอาคารพระบรมราชานุสรณ์ พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ เมืองรากุนด้าเพื่อเข้าพบนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์มเพื่อประชุมรับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน การประสานงานต่างๆ

วันที่ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เริ่มทำการสำรวจสภาพความเสียหายของตัวอาคารพระบรมราชานุสรณ์ฯ โดยช่วงเช้าเริ่มจากสำรวจความเสียหายภายนอกอาคาร ไล่ตามลำดับจากส่วนพื้นลานโดยรอบ ส่วนฐาน ผนัง ประตู-หน้าต่าง ชั้นหลังคา ตลอดไปยังส่วนเครื่องยอดและช่วงบ่ายเข้าไปสำรวจสภาพความเสียหายภายในอาคาร ทั้งส่วนพื้น ผนัง ฝ้าเพดาน ภาพจิตรกรรมภายใน โดยเก็บข้อมูลด้วยการจดบันทึกและภาพถ่าย

วันที่ พฤษภาคม ๒๕๕๙

          ช่วงเช้าและบ่ายทำการสำรวจเฉพาะส่วนหลังคาทุกด้าน เพื่อตรวจสอบความเสียหายของกระเบื้องมุงหลังคา ระบบรางระบายน้ำ รวมทั้งองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมทั้งหมด เช่น หน้าบัน รวยระกา ช่อฟ้า หางหงส์  โดยการใช้เครนยกเพื่อขึ้นไปสำรวจในจุดที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากด้านล่าง ช่วงเย็นทำการเช็คข้อมูลอีกครั้งเพื่อกันการตกหล่น แล้วเดินทางไปพักในเมือง Sunsvall เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับไปยังกรุงสตอกโฮล์มในช่วงเช้า

วันที่ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เดินทางด้วยรถไฟจากเมือง Sunsvall ไปยังกรุงสตอกโฮล์ม เพื่อสรุปข้อมูลสำหรับดำเนินการจัดทำแบบซ่อมแซมที่ประเทศไทยและเตรียมตัวเดินทางในวันถัดไป

วันที่ พฤษภาคม ๒๕๕๙

          เดินทางไปยังเมืองนีเชอปิงเพื่อทัศนศึกษาด้วยทุนส่วนตัวตามที่ได้รับอนุญาต

๘.คณะผู้แทนไทย

นายธนารัตน์ สอดทรัพย์ สถาปนิกปฏิบัติการ ผู้สำรวจและประเมินความเสียหาย

 

 

๙.สรุปสาระของกิจกรรม สำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อจัดทำแบบปรับปรุงและเอกสารประมาณราคาก่อสร้างเพื่อนำไปดำเนินการต่อไป

๑๐.ข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม ไม่มี

 

 

           นายธนารัตน์ สอดทรัพย์  สถาปนิกปฏิบัติการ ผู้สรุปผลการเดินทางไปราชการ                                                                 

 

(จำนวนผู้เข้าชม 326 ครั้ง)