...

คุณปิยะลักษณ์ เนื่องจำนงค์ พร้อมคณะ จากจังหวัดชลบุรี เข้าเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๑๐ - ๑๓.๓๐ น. คุณปิยะลักษณ์  เนื่องจำนงค์ พร้อมคณะ ๗ คนจากจังหวัดชลบุรี เข้าเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท โดยมีนายสมพงษ์  ช่วยแสง เป็นวิทยากรนำชม

(จำนวนผู้เข้าชม 612 ครั้ง)