...

คุณวรรณา โชติประกาย พร้อมคณะ จากกรุงเทพมหานครเข้าเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
วันจันทร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๑๐ น. คุณวรรณา  โชติประกาย พร้อมคณะ ๑๗ คน จากกรุงเทพมหานครเข้าเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท โดยมีนายสมพงษ์  ช่วยแสง เป็นวิทยากรนำชม

(จำนวนผู้เข้าชม 576 ครั้ง)