...
โครงการเสวนาประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุของจังหวัดพิษณุโลก
โครงการเสวนาประวัติศาสตร์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุของจังหวัดพิษณุโลก
 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑

(จำนวนผู้เข้าชม 269 ครั้ง)