...
ภาพจัดนิทรรศการและกิจกรรมวันพิพิธภัณฑ์ไทย “พระราชวังจันทน์กับเมืองพิษณุโลก” วันที่ ๒๕- ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
โครงการนำศิลปวัฒนธรรมสู่สถานศึกษา ณ โรงเรียนชุมชน ๘ราษฎร์อุทิศพิทยา
ต.เนินเพิ่ม อ.นตรำไทย จ.พิษณุโลก วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

(จำนวนผู้เข้าชม 171 ครั้ง)