...
นิทรรศการและกิจกรรมวันพิพิธภัณฑ์ไทย
ภาพจัดนิทรรศการและกิจกรรมวันพิพิธภัณฑ์ไทย
 
“พระราชวังจันทน์กับเมืองพิษณุโลก”
 
วันที่ ๒๕- ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

(จำนวนผู้เข้าชม 206 ครั้ง)