...
โครงการนำศิลปวัฒนธรรมสู่สถานศึกษา
ภาพโครงการนำศิลปวัฒนธรรมสู่สถานศึกษาณ
 
โรงเรียนชุมชน ๘ ราษฎร์อุทิศพิทยา ต.เนินเพิ่ม
 
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก  วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๘
 
 

(จำนวนผู้เข้าชม 167 ครั้ง)