...

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566
ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566
นำโดยนายลักษมณ์ บุญเรือง ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา
กล่าวเปิดงาน นางสาวธีรนาฎ มีนุ่น ภัณฑารักษ์ชำนาญการ กล่าวรายงาน
โดยสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและยอดผู้เข้าชมนิทรรศการจำนวนทั้งสิ้น 853 คน

(จำนวนผู้เข้าชม 123 ครั้ง)