...

นิทรรศการพิเศษ รามายณะ : จากวรรณกรรมสู่เรื่องราวบนทับหลัง
นิทรรศการรามายณะ จากวรรณกรรมสู่เรื่องราวบนทับหลัง เป็นนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวรามายณะตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการกำเนิดรามายณะ จนถึงอิทธิพลของรามายณะในด้านต่างๆ
นิทรรศการรามายณะ จากวรรณกรรมสู่เรื่องราวบนทับหลัง เป็นนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวรามายณะตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการกำเนิดรามายณะ จนถึงอิทธิพลของรามายณะในด้านต่างๆ ทั้งอิทธิพลด้านวรรณกรรมที่เป็นแม่แบบให้กับรามเกียรติ์ของไทย ด้านนาฏกรรมที่กลายมาเป็นบทละครที่ใช้แสดงหนังใหญ่หรือโขน และด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ที่สะท้อนผ่านเรื่องราวบนภาพสลักในปราสาทเขมรในดินแดนไทย โดยเฉพาะปราสาทพิมาย แม้ปราสาทพิมายจะสร้างขึ้นเนื่องในพุทธศาสนา แต่ทับหลังและหน้าบันส่วนใหญ่ก็ล้วนเป็นเรื่องราวในศาสนาฮินดู โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับมหากาพย์สำคัญอย่างรามายณะ และถือได้ว่าเป็นปราสาทที่ปรากฏภาพสลักมหากาพย์รามายณะมากที่สุดในบรรดาปราสาทเขมรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ขอเชิญทุกท่านมาร่วมไขคำตอบกันว่า ทำไมปราสาทในพุทธศาสนาอย่างปราสาทพิมายถึงมีการสลักเรื่องราวรามายณะในศาสนาฮินดู และชมภาพสะท้อนของรามายณะที่ปรากฏเป็นหลักฐานต่างๆ ซึ่งจัดแสดงอยู่ภายในนิทรรศการ “รามายณะ จากวรรณกรรมสู่เรื่องราวบนทับหลัง”

(จำนวนผู้เข้าชม 180 ครั้ง)