...

ข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับทับหลังปราสาทหนองหงส์ และโบราณวัตถุสำคัญอื่นๆ ที่พบจากการขุดศึกษาเมื่อ พ.ศ. 2545

Phimai National Museum:พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย

31 พฤษภาคม เวลา 18:57 น.  · 

จากข่าวคราวที่น่ายินดีในการรับมอบทับหลังปราสาทหนองหงส์และปราสาทเขาโล้น คืนจากพิพิธภัณฑ์ชอง มุน ลี ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันนี้พิพิธภัณ​ฑ​สถาน​แห่งชาติ​ พิมาย​ ขอนำเสนอข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับทับหลังปราสาทหนองหงส์ และโบราณวัตถุสำคัญอื่นๆ ที่พบจากการขุดศึกษาเมื่อ พ.ศ. 2545

.

จากการขุดศึกษาเมื่อ พ.ศ. 2545 พบชิ้นส่วนทับหลังซึ่งมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ จำนวน 3 ชิ้น (และชิ้นส่วนทับหลังขนาดเล็ก ที่มีสภาพไม่สมบูรณ์ ซึ่งขอไม่นำมากล่าวถึง)​ ได้แก่

1. ทับหลัง(โกลน)​ สลักภาพพระกฤษณะตอนกำลังฆ่าหมูป่า พบบริเวณใกล้ซุ้มโคปุระ (ซุ้มประตู)​ ด้านทิศตะวันออก

2. ทับหลังสลักภาพลายท่อนพวงมาลัย ภาพตรงกลางกะเทาะหายไป พบบริเวณลานด้านหน้าฐานไพฑีของปราสาทหลังทิศเหนือ

3. ทับหลังสลักภาพเทวดาประทับนั่งในท่ามหาราชลีลาสนะภายในซุ้มบนสัตว์พาหนะ(โค/กระบือ) เหนือหน้ากาลคายท่อนพวงมาลัย พบบริเวณโคปุระด้านทิศตะวันตก

#ทับหลังทั้งหมดนี้ปัจจุบันจัดแสดงอยู่บริเวณอาคารศิลาจำหลักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

.

นอกจากนี้ยังพบโบราณวัตถุสำคัญอีกหลายชิ้น เช่น แผ่นศิลาฤกษ์​ แท่นรูปเคารพ ฐานโยนี ชิ้นส่วนหน้าบัน เสาติดผนัง ปราสาทจำลอง บรรพแถลง และบัวยอดปราสาท

.

สำหรับทับหลังปราสาทหนองหงส์ จากการสำรวจเมื่อพ.ศ.2502 โดยนายมานิต วัลลิโภดม ได้กล่าวถึงทับหลังของปราสาทหนองหงส์ทั้ง 3 หลัง(ซึ่งไม่ใช่ทับหลังที่พบจากการขุดศึกษาเมื่อพ.ศ.2545)​ ไว้ดังนี้

1. ทับหลังปราสาทประธาน (องค์กลาง) สลักเป็นรูปพระอินทร์ประทับยืนบนหลังช้างเอราวัณ 3 เศียร เหนือหน้ากาล มือหน้ากาลยึดท่อนพวงมาลัยแวดล้อมด้วยลายพันธุ์พฤกษาใบไม้ตั้งขึ้นและตกลง

2. ทับหลังปราสาทด้านทิศเหนือ สลักเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑเหนือหน้ากาล มือหน้ากาลยึดท่อนพวงมาลัยแวดล้อมด้วยลายพันธุ์พฤกษาใบไม้ตั้งขึ้นและตกลง

#ทับหลังทั้งสองชิ้นปัจจุบันไม่ปรากฏหลักฐานว่าอยู่ที่ใด

3. ทับหลังปราสาทด้านทิศใต้ สลักเป็นรูปพระยมทรงกระบือ ด้านล่างสลักเป็นรูปหน้ากาล มือหน้ากาลยึดท่อนพวงมาลัยแวดล้อมด้วยลายพันธุ์พฤกษาใบไม้ตั้งขึ้นและตกลง (เดิมอยู่ที่ Asian Art Museum of San Francisco -Chong-Moon Lee Center for Asian Art and Culture เมืองซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา) ปัจจุบัน อยู่ ณ พิพิธภัณ​ฑ​สถาน​แห่งชาติ​ พระนคร

****************************************

 

(จำนวนผู้เข้าชม 710 ครั้ง)