...
แผ่นพับนำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย / Phimai National Museum's BrochureFR
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 242 ครั้ง)