...

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย นำคณะกำนันผู้ใหญ่บ้านต.ละลมใหม่ อ.โชคชัย นครราชสีมา ดูงานพิพิธภัณฑ์บ้านโป่งมะนาว

ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย นางสริยา ทรรทรานนท์ พร้อมด้วยนายมนตรี ธนภัทรพรชัย นักโบราณคดีชำนาญการ และนางสาวภัทรา เชาว์ปรัชญากุล ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ นำคณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนอบต.ละลมใหม่ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ทัศนศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์บ้านโป่งมะนาว ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชนตำบลละลมใหม่

โดยก่อนหน้านี้กลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านต.ละลมใหม่ ได้มาขอคำปรึกษาจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย เรื่องการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย นางสริยา ทรรทรานนท์ จึงแนะนำให้ไปศึกษาดูงานจากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีก่อนเพื่อเป็นแนวทางการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ของชุมชนต.ละลมใหม่ต่อไป

ดังนั้น เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ คณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านต.ละลมใหม่จึงได้ขอความอนุเคราะห์มาทางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย ในการให้คำชี้แนะและติดต่อประสานงานกับพิพิธภัณฑ์บ้านโป่งมะนาวเพื่อไปศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายการจัดการพิพิธภัณฑ์บ้านโป่งมะนาว เพื่อเป็นแนวทางต่อไป

 

(จำนวนผู้เข้าชม 580 ครั้ง)