...

ประกาศสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก่า(ห้องศิลปกรรม) เป็นศูนย์เรียนรู้อารยธรรมเขมร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(จำนวนผู้เข้าชม 372 ครั้ง)