...

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเก่า (ห้องศิลปกรรม) เป็นศูนย์เรียนรู้อารยธรรมเขมร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

(จำนวนผู้เข้าชม 638 ครั้ง)