...

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเก่า (ห้องศิลปกรรม) เป็นศูนย์เรียนรู้อารยธรรมเขมร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

(จำนวนผู้เข้าชม 506 ครั้ง)