...
ประกาศร่างขอบเขตโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเก่า (ห้องศิลปกรรม) เป็นศูนย์เรียนรู้อารยธรรมเขมรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

(จำนวนผู้เข้าชม 313 ครั้ง)