...

โครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเด็กและเยาวชน (วันเด็กแห่งชาติ) ๒๕๖๓

วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย ได้ดำเนินการจัดโครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเด็กและเยาวชน (วันเด็กแห่งชาติ) ประจำปี ๒๕๖๓ พิธีเปิดโครงการ โดย นางชุติมา จันทร์เทศ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการบรรยายนำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย จากโรงเรียนพิมายวิทยา การแจกขนมให้แก่เด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม การแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตอำเภอพิมาย การระบายสีภาพโบราณวัตถุ การเล่นเกมส์บนเวที การเล่นเกมส์ภาคสนาม การตอบปัญหาชิงรางวัล และการจับฉลากรางวัลพิเศษ โดยได้รับการสนับสนุนของขวัญ ของรางวัล อาหารและเครื่องดื่มจากบุคคล หน่วยงาน บริษัทและห้างร้านต่างๆ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน ๒,๐๐๐ คน

(จำนวนผู้เข้าชม 707 ครั้ง)