...

เรียนรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับปราสาทพิมาย ศาสนสถานในพุทธศาสนา ลัทธิมหายาน (Prasat Phimai is a Mahayana Buddhist Sanctuary)
Tags:
Keywords: ปราสาทพิมาย ศาสนสถานในพุทธศาสนา ลัทธิมหายาน

(จำนวนผู้เข้าชม 103 ครั้ง)