...
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จำนวน 2 อัตรา

(จำนวนผู้เข้าชม 340 ครั้ง)