...
วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ อุทยานประวัติศาสตร์พิมายทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาดวัดสระเพลง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ อุทยานประวัติศาสตร์พิมายทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาดวัดสระเพลง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

(จำนวนผู้เข้าชม 267 ครั้ง)