...
งานรวมพลังเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายนพดล ภู่ชัย หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติฯ พะเยา เข้าร่วมงานรวมพลังเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ พร้อมด้วยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมพิธี ในการนี้ หอจดหมายเหตุแห่งชาติฯ พะเยา ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ เรื่อง สานต่องานพ่อสร้าง ในครั้งนี้ด้วย

(จำนวนผู้เข้าชม 228 ครั้ง)