...

วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ต้อนรับ โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย

วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ต้อนรับ 
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย
ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวน ๔๖ คน 
เวลา ๐๙.๓๐ น.
เข้าเยี่ยมชมปราสาทพนมรุ้ง
 (นำชม/รายงานโดย นางสาวชยาณิษฐ์ ธนโชคสิริธานนท์)

(จำนวนผู้เข้าชม 72 ครั้ง)