...

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ต้อนรับโรงเรียนบ้านกระจายเหล่าสูง
วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ยินดีต้อนรับคณะครูเเละนักเรียน โรงเรียนบ้านกระจายเหล่าสูง
ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
จำนวน ๔๘ คน        
เวลา ๑๐.๔๐ น. เข้าเยี่ยมชมปราสาทพนมรุ้ง
 (นำชม/รายงานโดย นางสาวจำปา  จันทร์ประโคน)

(จำนวนผู้เข้าชม 63 ครั้ง)