...

วันเสาร์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ต้อนรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วันเสาร์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ต้อนรับคณะอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา
จากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมืองจ.นครราชสีมา ประเทศไทย
และ VIVES University of Applied Sciences ประเทศ Belgium จำนวน ๒๑ คน
เวลา ๑๐.๓๐ น. เข้าเยี่ยมชมปราสาทพนมรุ้ง (ภาษาอังกฤษ)
(นำชม/รายงานโดย นาย บันเลง กำประโคน)

(จำนวนผู้เข้าชม 67 ครั้ง)