...

ภาพถ่าย : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำคณะนักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทัศนศึกษาโบราณสถานปราสาทพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ .
ภาพถ่าย : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำคณะนักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทัศนศึกษาโบราณสถานปราสาทพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑
 
เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕
 
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ
และมีพลานามัยแข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา กรมศิลปากร

(จำนวนผู้เข้าชม 32 ครั้ง)