...

ปรับปรุงนิทรรศการชั่วคราว ภายในห้องโถงต้อนรับนักท่องเที่ยว ศูนย์บริการข้อมูลพนมรุ้ง

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ปรับปรุงนิทรรศการชั่วคราว ภายในห้องโถงต้อนรับนักท่องเที่ยว ศูนย์บริการข้อมูลพนมรุ้ง โดยจัดทำนิทรรศการใหม่ภายใต้ชื่อเรื่อง "กลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ และปราสาทปลายบัด สู่มรดกโลก" เพื่อนำเสนอข้อมูลประวัติความเป็นมาและความโดดเด่นของปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ ปราสาทปลายบัด ซึ่งได้รับการเสนออยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลก (Tentative List) ตลอดจนภาพมุมสูงของโบราณสถานในมุมมองใหม่ที่สวยงาม

ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่าน สามารถเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวได้ทุกวัน เวลา 08.30 - 16.30 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

(จำนวนผู้เข้าชม 527 ครั้ง)