...

อัพเดท #โครงการบูรณะโบราณสถานสะพานขอม ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์.

อัพเดท #โครงการบูรณะโบราณสถานสะพานขอม ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

หลังจากที่ได้ดำเนินการบูรณะโบราณสถานด้วยเทคนิคอนัสติโลซิส นำหินศิลาแลงกลับไปเรียงตามตำแหน่งดั้งเดิมแล้วเสร็จ และปรับแต่งท้องคลองเป็นที่เรียบร้อย ประจวบเหมาะกับเป็นช่วงฤดูฝนจึงมีน้ำไหลบ่ามาตามคลองลงสู่บารายเมืองต่ำ ทำให้เราได้เห็นทัศนียภาพและหน้าที่การใช้งาน (Function) ของโบราณสถานแห่งนี้ว่าเป็นพนังกั้นน้ำได้อย่างชัดเจน

#Anastylosis #อนัสติโลซิส

#สะพานขอม_ที่ไม่ใช่สะพาน_แต่เป็นพนังกั้นน้ำโบราณ

(จำนวนผู้เข้าชม 593 ครั้ง)