...

อัพเดท #โครงการบูรณะโบราณสถานสะพานขอม ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

อัพเดท #โครงการบูรณะโบราณสถานสะพานขอม ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการบดอัดดินเตรียมฐานรากเพื่อความมั่นคงแข็งแรงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากนั้น เป็นขั้นตอนการนำหินที่ถอดรื้อ กลับมาเรียงเข้าตำแหน่งเดิมตามรหัสที่กำหนดในแบบบูรณะ โดยหินแต่ละก้อนจะต้องวางได้แนบสนิทกัน เข้าร่องหรือบ่าได้พอดีตามล็อคที่เคยอยู่ สำหรับหินบางจุดที่หายไปจะนำศิลาแลงใหม่มาใส่ทดแทนเพื่อให้โบราณสถานมีความมั่นคง กลมกลืน ฟื้นฟูกลับสู่สภาพเดิมเฉกเช่นในอดีต

#Anastylosis #อนัสติโลซิส

#สะพานขอม_ที่ไม่ใช่สะพาน_แต่เป็นพนังกั้นน้ำโบราณ

(จำนวนผู้เข้าชม 515 ครั้ง)