...

เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (ตำแหน่งนายช่างศิลปกรรม,ตำแหน่งนาฏศิลปิน,ตำแหน่งดุริยางคศิลปิน,ตำแหน่งนายช่างหล่อ)
เอกสารประกอบการประเมินบุคคล ระดับอาวุโส 
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 81 ครั้ง)