...

เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ,ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด,ตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์)
เอกสารประกอบการประเมินบุคคลฯ 
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 104 ครั้ง)