...

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (จำนวน 3 ตำแหน่ง)
เอกสารประกอบการประเมินบุคคล (ระดับเชี่ยวชาญ)
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 133 ครั้ง)