...

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมศิลปากร
แบบการสมัครเข้ารับการพิจารณากลั่นกรอง (ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักช่างสิบหมู่)
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 124 ครั้ง)