...

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชม รายการดนตรีไทยไร้รสหรือ ชุด “หลากสำเนียงเสียงลีลานาฏศิลป์” วันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ

(จำนวนผู้เข้าชม 15395 ครั้ง)