...

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชม การบรรเลงปี่พาทย์เสภาที่วังหน้าครั้งที่ ๑๗ วันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณลานหน้าพระบวรราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

(จำนวนผู้เข้าชม 15041 ครั้ง)