...

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชม รายการย้อนรอยนาฏยกวี อาจารย์เสรี หวังในธรรม ชุด “กุโสดอคอนเสิร์ต” โดย วงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร นาวี คชเสนี อำนวยเพลง วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติ

(จำนวนผู้เข้าชม 15909 ครั้ง)