...

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชม โขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน “การกล มนต์มาร” วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติ

(จำนวนผู้เข้าชม 15404 ครั้ง)