...

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชม โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพาลีสอนน้อง ในรายการ "ย้อนรอยนาฏยกวี อาจารย์เสรี หวังในธรรม" วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติ

(จำนวนผู้เข้าชม 15578 ครั้ง)