...

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชม รายการศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด “Broadway Theme” โดย วงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร นาวี คชเสนี อำนวยเพลง วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติ

(จำนวนผู้เข้าชม 16076 ครั้ง)