...

ขอเชิญชม รายการศิลปากรคอนเสิร์ต “ชุด “ปวงข้าพระบาทน้อมสดุดี” โดย วงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร สุวรรณ มโนษร อำนวยเพลง ในวันอาทิตย์ที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ

(จำนวนผู้เข้าชม 565 ครั้ง)