...

ขอเชิญชม รายการศิลปากรคอนเสิร์ต “ชุด “เพลงดนตรีที่ทรงโปรด” โดย วงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร นาวี คชเสนี อำนวยเพลง ในวันอาทิตย์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ

(จำนวนผู้เข้าชม 524 ครั้ง)