...

ขอเชิญชมรายการ "คีตกวีดนตรีไทย ในรัชกาลที่ ๙ " การบรรเลงและการขับร้อง วงเครื่องสาย ดำเนินรายการโดย กัญจนปกรณ์ แสดงหาญในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ

(จำนวนผู้เข้าชม 514 ครั้ง)