...

ขอเชิญชมการแสดง"คีตะกวีดนตรีไทย ในรัชกาลที่ ๙ "ดำเนินรายการโดย กัญจนปกรณ์ แสดงหาญในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ

(จำนวนผู้เข้าชม 487 ครั้ง)