...

สรุปรายการบรรเลง - ขับร้องดนตรีสากล ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม 2560
สรุปรายการบรรเลง - ขับร้อง
ระหว่าง เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม 2560
ลำดับที่ วัน - เดือน - ปี เนื่องในงาน  สถานที่ หมายเหตุ
1. 1 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมแสดงความอาลัยพ่อหลวง ในโครงการ Huso Open House ณ อาคารเรียนรวม และอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี  
2. 31 มกราคม 2560 งานโครงการอ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 ณ หอสมุดแห่งชาติ  
3. 30 มกราคม 2560 งานแถลงข่าวการแสดงประจำปี 2560 ของสำนักการสังคีต ณ โรงละครแห่งชาติ  
4. 15 กุมภาพันธ์ 2560 งานคอนเสิร์ตเพลงรักจากพระราชหฤทัยในล้านเกล้าฯ รัชกาลที่ 6, รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ณ หอสมุดดนตรีรัชกาลที่ 9 สำนักหอสมุดแห่งชาติ  
5. 18 กุมภาพันธ์ 2560 งานโครงการเผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ประจำปี 2560 "เปิดตำนานวังหน้า จากอดีตถึงปัจจุบัน ณ วัดไชยวัฒนาราม  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
6. 4 มีนาคม 2560 งาน "เฟื่องฟ้าเทิดไท้ 9" น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ฯ ณ สนามหน้าโรงเรียนวีรศิลป์ อำเภอท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี  
7. 19 มีนาคม 2560 งานโครงการ 666 ปี กรุงศรีอยุธยา 25 ปี มรดกโลก : พัฒนาการตามรอยทางของพระยาดบราณราชธานินทร์   ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
8. 21 มีนาคม 2560 งานแสดงความยินดีแก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2558 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม ซี ชั้น แอล โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลลาดพร้าว  
9. 2 เมษายน 2560 งานสัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทยประจำปี 2560 ในหัวข้อ "บิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย" ณ โรงละครแห่งชาติ  
10. 5 เมษายน 2560 งานสัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทยประจำปี 2560 ในหัวข้อ "บิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย" ณ โรงละครแห่งชาติ  
11. 5 เมษายน 2560 งานไนท์มิวเซียม ณ ศาลาสำราญมุขมาตย์  
12. 8 เมษายน 2560 งานสัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทยประจำปี 2560 ในหัวข้อ "บิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย" ณ โรงละครแห่งชาติ  
13. 24 เมษายน 2560 งานใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์  ณ โรงละครแห่งชาติ  
14. 6 เมษายน 2560 งานพระราชพิธีถวายสักการะพระปฐมบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุโลกมหาราช ณ ลานพระปฐมบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช บริเวณเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า ฝั่งพระนคร  
15. 25 เมษายน 2560 งานโครงการอ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ  
16. 1 พฤษภาคม 2560 งานคอนเสิร์ต "บทเพลงของพ่อ" จากสมาคมส่งเสริมการวิจัย ณ โรงละครแห่งชาติ  
17. 7 พฤษภาคม 2560 รายการศิลปากรคอนเสิร์ตชุด "ดุจดั่งน้ำทิพย์ชโลมใจ" ณ โรงละครแห่งชาติ  
18. 26 พฤษภาคม 2560 งานการกุศลแลองชาตกาล 102 ปี ครูกรี  วรศะริน ศิลปินแห่งชาติ ณ โรงละครแห่งชาติ

(จำนวนผู้เข้าชม 540 ครั้ง)