...

ขอเชิญชม การแสดงละคร เรื่องพระมหาชนก รอบสุดท้าย ครั้งที่ ๕ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในเวลาราชการ ที่หมายเลข 0-2224-1342

(จำนวนผู้เข้าชม 496 ครั้ง)