...

รายการสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทยของสำนักการสังคีต ระหว่างวันที่ 2-8 เม.ย. 2560
รายการสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย
ของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร
วันที่ ๒ - ๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น.
ณ โรงละครแห่งชาติ
 
วันที่ รายการแสดง หมายเหตุ
๒ เมษายน ๒๕๖๐ พิธีเปิด  
  ๑. รำถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
  ๒. การบรรเลง - ขับร้อง ชุดดุจหยาดทิพย์ชโลมเหล้า โดยวงดุริยางค์สากล  
  ๓. การบรรเลงเพลงโหมโรงมหาราช โดยวงดุริยางค์ไทย  
  ๔. ละคร เรื่องอานุภาพพ่อขุนรามคำแหง  
๓ เมษายน ๒๕๖๐ โขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดรามราชบพิตรปิตุรงค์  
๔ เมษายน ๒๕๖๐ การเสวนา เรื่อง.................................................. ๑๔.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
  โดยสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์  
  ละคร เรื่องพระมหาชนก  
๕ เมษายน ๒๕๖๐ การบรรเลง - ขับร้อง ชุด ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์  
  โดยวงดุริยางค์สากล  
๖ เมษายน ๒๕๖๐ ละคร เรื่องผู้ชนะสิบทิศ ตอนความลับมังฉงาย  
๗ เมษายน ๒๕๖๐ ละครชาดก เรื่องมหาเวสสันดร กัณฑ์ชูชก กุมาร และมัทรี  
๘ เมษายน ๒๕๖๐ ๑. การบรรเลง - ขับร้อง ชุดใต้ฟ้าร่มเย็น เพราะพระบารมี   
  โดยวงดุริยางค์สากล  
  ๒. โขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอนอสุรผัดตามพ่อ  
  ๓. ละคร เรื่องพระเกียรติรถอุทิศตนรักษาพ่อ

(จำนวนผู้เข้าชม 828 ครั้ง)