...

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชม รายการศรีสุขนาฏกรรม
รายการศรีสุขนาฏกรรม ณ โรงละครแห่งชาติ วันเสาร์ที่ ๒๙ และวันอาทิตย์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. รายการแสดง ๑ การแสดงอำนวยพร ชุด “นาฏยะเทวะสตรี” ๒. การแสดงเบิกโรง เรื่องเทวะนิยาย ชุด “ท้าวเวสสุวัณ” ๓. ละครชาตรี เรื่องมโนห์รา ตอน “พระสุธนเลือกคู่” ๔. ละครพันทาง เรื่องผู้ชนะสิบทิศ ตอน “สามรัก สามร่าง” นำแสดงโดย ศิลปินสำนักการสังคีต อำนวยการแสดงโดย ปกรณ์ พรพิสุทธิ์ บัตรราคา ๒๐๐, ๑๕๐, ๑๐๐ บาท จำหน่ายบัตรออนไลน์ https://ntt.finearts.go.th/และห้องจำหน่ายบัตร โรงละครแห่งชาติ (โรงละครเล็ก) ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. วันแสดง จำหน่ายบัตรที่ห้องจำหน่ายบัตร ก่อนการแสดง ๒ ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒, ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๑ (วันและเวลาราชการ)

(จำนวนผู้เข้าชม 13804 ครั้ง)