...

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชม โครงการนิทรรศการและการแสดงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชม โครงการนิทรรศการและการแสดงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๘ และวันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ รายการแสดง ๑. การบรรเลง - ขับร้องดนตรีสากล ๒. รำถวายพระพร “เฉลิมพระชนม์แซ่ซ้อง ๑๒ สิงหา พระแม่แห่งประชาชาวไทย” ๓. ละครชาตรี เรื่องมโนห์รา ตอน “พรานบุณจับนางมโนห์รา” ๔. ละครเสภา เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน “ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง” ๕. โขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน “ศรกินนม” นำแสดงโดย ศิลปินสำนักการสังคีต อำนวยการแสดงโดย ปกรณ์ พรพิสุทธิ์ #โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รับบัตรออนไลน์ได้ที่ https://ntt.finearts.go.th และห้องจำหน่ายบัตร (สำรองที่นั่ง ๑ ท่าน ต่อ ๑ ที่)

(จำนวนผู้เข้าชม 16095 ครั้ง)