...

เรื่องกรมพระราชวังหลัง จัดพิมพ์เป็นบรรณาการในงานบำเพ็ญกุศลฉลองอายุครบ ๗๕ ปีบริบูรณ์ ของพระปรีชาเฉลิม (ติลกะเถระ) (ม.ล.ยิ้ม ปาลกะวงศ์) ณ วัดเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนนทบุรี วันที่ ๑๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๐๙
  • ย้อนกลับ
  • เรื่องกรมพระราชวังหลัง จัดพิมพ์เป็นบรรณาการในงานบำเพ็ญกุศลฉลองอายุครบ ๗๕ ปีบริบูรณ์ ของพระปรีชาเฉลิม (ติลกะเถระ) (ม.ล.ยิ้ม ปาลกะวงศ์) ณ วัดเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนนทบุรี วันที่ ๑๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๐๙

(จำนวนผู้เข้าชม 340 ครั้ง)