...

มูลบทบรรพกิจ ของ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจาริยางกูร) พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายสิงห์ชัย อินสุวรรณ์ ณ เมรุวัดไตรมิตรวิทยาราม วันที่ ๑๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๐๙
  • ย้อนกลับ
  • มูลบทบรรพกิจ ของ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจาริยางกูร) พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายสิงห์ชัย อินสุวรรณ์ ณ เมรุวัดไตรมิตรวิทยาราม วันที่ ๑๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๐๙

(จำนวนผู้เข้าชม 334 ครั้ง)